ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE

 

Základní škola a Mateřská škola, Nahořany, okres Náchod

 

Školní vzdělávací program ke stažení ZDE:

 

                                                                                          


Sídlo:  Nahořany č. p. 63,  PSČ 549 07
IČ:
70990824
DIČ:
CZ70990824
Identifikátor školy:
650047338
Právní forma: 
Příspěvková organizace
Předmět činnosti: Poskytování základního vzdělání v rámci povinné školní docházky a   výchovy a vzdělání dětí v předškolním věku včetně zajištění jejich stravování
   
Statutární orgán:
ředitelka školy Mgr. Magda Michalová
Statutární zástupce:
Stanislava Henclová
Kontakt:
tel: 491 474 115
  Email:  zs.nahorany@tiscali.cz
  www. www.zakladniskola.info/nahorany
   
Zřizovatel:
Obec Nahořany, Nahořany 76
Kontakt:  
tel./fax. 491 474 102
  Email: ou.nahorany@iol.cz
Školská rada: Jolana Cohornová, předseda – zástupce školy
  Martin Ducháč, člen – zástupce Obce
  Petra Grimová, členka – zástupce rodičů
    

Aktuality

5. dubna od 13 do 17 hodin
ZÁPIS DO 1. ROČNÍKU bližší informace najdete na záložce "školní rok"

Plán na duben

5. 4. Zápis do 1. r. "
6. 4. Koncert ZUŠ Nové Město nad Metují "
12. 4. Třídní schůzky od 16 hodin pro rodiče žáků 5. ročníku od 16,30 ostatní "