Charakteristika školy
 

Naše venkovská škola je v klidném prostředí pouhých 5 km od Nového Města nad Metují a s dobrým autobusovým spojením i ze směru Jaroměř, Česká Skalice, Slavětín, České Meziříčí..

Co může naše škola Vašim dětem nabídnout?

Žáci se vzdělávají dle školního vzdělávacího programu „Naše škola,“ který je zaměřen na výuku angličtiny již od 1. ročníku.

V mateřské škole děti plní úkoly podle ŠVP s motivačním názvem "Broučkův kalendář."  .I v MŠ se děti seznamují s anglickým jazykem.

Kromě základní výuky, především díky nízkému počtu dětí v ročnících, můžeme poskytnout individuální péči každému dítěti. Proto naši školu doporučujeme dětem, které mají některou z vrozených poruch učení. Především dětem, které mají problémy s udržením pozornosti, jsou pomalejší a nejsou schopny se prosadit ve větším kolektivu. Nebo naopak dětem talentovaným, jež práce, která je přizpůsobena třídnímu průměru, zdržuje.
 

Dále můžeme poskytnout

·         odbornou logopedickou péči

·         odbornou nápravu poruch učení

·         zájmové kroužky -  sportovní, keramika, hra na kytaru, práce na PC

·         Všichni žáci ZŠ a předškoláci se účastní plaveckého výcviku.

·         Naše škola je dobře vybavena nejen učebními pomůckami, ale i didaktickou technikou. Děti mají možnost pracovat s počítači, mají přístup k Internetu.

Pro děti pořádáme i víkendové akce (např. pobyt na horách)
V létě o prázdninách jezdíme s dětmi na  tábor.

 
Součásti školy
IZO
kapacita
skutečnost
v r. 2013/2014

 Mateřská škola

107584190
20
20

 Základní škola

108024016
35
26

 Školní družina

117400262
27
25

 Školní jídelna

102842256
60
50