Zápis dětí do Mateřské školy Nahořany

 

Ředitelka Základní školy a Mateřské školy, Nahořany, okres Náchod sděluje rodičům dětí, že řádný zápis k předškolnímu vzdělávání v Mateřské škole Nahořany na školní rok 2018/2019 se bude konat 

 

Ve čtvrtek 5. května 2017 od 7,00 do 15,30 hodin

v  budově mateřské školy.

 

Žádosti o přijetí dítěte do mateřské školy si můžete vyzvednout v naší mateřské škole.

 

K zápisu přineste vyplněnou žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání s potvrzením od lékaře, průkaz totožnosti zákonného zástupce, rodný list dítěte.

 


Kritéria pro přijímací řízení do MŠ Nahořany

na školní rok 2018/2019

 

Ředitelka Základní školy a Mateřské školy, Nahořany, okres Náchod stanovila následující kritéria, podle nichž bude postupovat při rozhodování na základě ustanovení §34 a §165 odst. 2 písm. b) Zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, ve znění pozdějších předpisů, v ořápadě, kdy počet žádostí o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání v daném roce překročí stanovenou kapacitu maximálního počtu dětí,

 

K předškolnímu vzdělávání se přednostně přijímá:

 

·         Dítě, které má trvalé bydliště v Nahořanech a spádových obcích a které dovrší do 31. srpna stávajícího roku 5 let, bude přijato vždy (Podle ustanovení zákona č. 561/2004 Sb. § 34 odst. 1: Od počátku školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne pátého roku věku, do zahájení povinné školní docházky dítěte, je předškolní vzdělávání povinné).

 

·         Dítě, které dovrší nejpozději do 31. srpna stávajícího roku 4 let věku a které má trvalé bydliště v Nahořanech a spádových obcích, bude k předškolnímu vzdělávání přijímáno přednostně

 

·        

 

·     dále děti podle věku (od nejstarších po nejmladší), které mají trvalé bydliště v Nahořanech a spádových obcích