Rozvrh hodin MŠ

Organizace dne

 

V 7.00 se MŠ otvírá a ve třídě se scházejí děti

Děti v této době si mohou vybrat spontánně hry dle svého přání nebo činnosti nabízené učitelkou.

             

 8.15  -    8.45             svačina

8.45             9.15             děti mohou pokračovat v započaté hře nebo připojit ke společným činnostem

9.15    -  11.15             pobyt venku

11.15    - 11.45             oběd

11.45    - 13.45             odpočinek

13.45    - 14.15             svačina – průběžně ve třídě

14.15    – 15.30            odpolední zájmová činnost

 

Ve všech činnostech je brán zřetel na spontánní činnost dětí. Časy jsou pouze orientační.

 

Obvyklý denní program:

 

• Spontánní hry - uplatňované při příchodu do školy a v odpoledních hodinách – prostor pro individuální péči.

 

• Řízené činnosti – pracovní činnosti během dopoledne.

 

• Pohybové aktivity – ve třídě během her, při pobytu venku (využití zahrady, blízkého hřiště, přírody), během celého dne jsou zařazovány pohybové chvilky.

 

• Odpočinek, spánek – podle individuálních potřeb dítěte. Děti, které vstávají dříve, mají připravené klidové činnosti, které souvisí s tématy nebo respektují jejich individuální potřeby.