4. UČEBNÍ PLÁN

                 
                     

Vzdělávací oblast

Vzdělávací obory
Názvy předmětů

zkratka předmětu

1. - 5. ročník

 

Časová dotace

 

1.

2.

3.

4.

5.

1 - 5.

P + D

 

Jazyk a jazyková
komunikace

Český jazyk

ČJ

8

8

6+2

6+1

5+1

37

33 + 4

 

Anglická jazyk

AJ

1

1

3

3

3

11

9 + 2

 

Matematika a její
aplikace

Matematika

M

4

3+2

5

3+2

5

24

20 + 4

 
 

Informační a komunikační
technologie

Práce na počítači

PC

0

0

0

0

1

1

1

 
 

Člověk
a jeho svět

Prvouka

Prv

1

2

2

0

0

13

12 + 1

 

Přírodověda

0

0

0

3+1

4

 

Vlastivěda

Vl

0

0