ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE

 

Základní škola a Mateřská škola, Nahořany, okres Náchod

 

Školní vzdělávací program ke stažení ZDE:

 

                                                                                          


Sídlo:  Nahořany č. p. 63,  PSČ 549 07
IČ:
70990824
DIČ:
CZ70990824
Identifikátor školy:
650047338
Právní forma: 
Příspěvková organizace
Předmět činnosti: Poskytování základního vzdělání v rámci povinné školní docházky a   výchovy a vzdělání dětí v předškolním věku včetně zajištění jejich stravování
   
Statutární orgán:
ředitelka školy Mgr. Magda Michalová
Statutární zástupce:
Stanislava Henclová
Kontakt:
tel: 491 474 115
  Email:  zs.nahorany@tiscali.cz
  www. www.zakladniskola.info/nahorany
   
Zřizovatel:
Obec Nahořany, Nahořany 76
Kontakt:  
tel./fax. 491 474 102
  Email: ou.nahorany@iol.cz
Školská rada: Jolana Cohornová, předseda – zástupce školy
  Martin Ducháč, člen – zástupce Obce
  Petra Grimová, členka – zástupce rodičů
    

Aktuality

3. května
ZÁPIS DO MŠ

Plán na květen

4. 5. Projektový den "Pestrá strava bez zbytečné chemie" "
16. 5. Zdravá pětka "
22. 5. Pasování prvňáčků na rytíře krásného slova "
24. 5. Školní výlet do Prahy"
31. 5. Výlet MŠ za havlovickým vodníkem "